Category: ข่าวสมัครงาน

0 199 views

13 มี.ค. 2563 : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ และตำแหน่งผู้ช่วยแพทย์แผนไทย

0 207 views

3 มี.ค. 2563 : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ และตำแหน่งผู้ช่วยแพทย์แผนไทย

0 194 views

3 มี.ค. 2563 : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ