13 มี.ค. 2563 : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ และตำแหน่งผู้ช่วยแพทย์แผนไทย

You may also like...

Leave a Reply