13 มี.ค. 2563 : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

You may also like...

Leave a Reply